مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

جمعه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٤

yani mishe

 

salam dosjon..

faghat khoda midone ke cheghad delam

tange bare hamechi bare neveshtan bare

dorane bachegi bare dostam bare IRAN

vay ke cheghad delam tange vali che

konam ke man bauad ba deltangi kho

begiram chon mikham ta hamishe bash

rafigh besham dostesh daram,,khayli

bade ke farsi nemitonam benevisam

vali eshkal nadare say mikonam bargardam

va chizaue khob khob to in belag benevisam

ke delam barash khayli tang shode bare

ue matlabe toooooooooop hatman bar

migardam ino ghol midam hatman ueroz

on roz mirese..

 

                                                                           littel neda

                       hanoz ham dostet daram..bavar kon

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]