مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥

شکست

 

mosafer kochooloo

آواز عاشقانه ام اما در گلو شکست

 حق با سکوت بود،صدا در گلو شکست

دیگر دلم هوای سرودن نمی کند

 تنها بهانهءدل خدایا در گلو شکست

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥

دوس جون

 

دوس جون 

          دوس جون

          دوس جون

          دوس جون

                                                                              دلم برات تنگ شده

mosafer kochooloo

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
چهارشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٥

به قول

 

mosafre kochooloo

سلام.
گفته بودي از كجا ميشناسمت؟
تا حالا كتاب كوير دكتر شريعتي را خوانده اي؟
من از آنجا تو را مي شناسم..
به قول فروغ عزيز:
آري آغاز دوست داشتن است
گر چه پايان راه ناپيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست
و به قول استاد بزرگم دكتر شريعتي:
خدايا به آنكه دوست ميداري بياموز كه عشق ورزيدن از زندگي كردن بهتر است و به آنكه دوستتر ميداري بياموز كه دوست داشتن از عشق ورزيدن برتر.
پس بيا به قول مشيري عزيز :
دوست بداريم، مهر بورزيم
به اميد دوستي هاي حقيق
ي

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]