مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥

باد!

 

nedajonam

عاشقانه به فرداها دل می سپردیم وُ
فریادمان را فریب می دادیم
تا شاید یکی از این گله ابرها که می ایند
به بارانی باردار باشد !.
و ما همچنان دل می سپردیم…
تا دیشب
یکی که مثل خودم خوب می شناسمش
صمیمی تر از همیشه با من گفت :
هنوز هم به جست و جوی باد
تمامِ توانِ تو را مسافر می بینم .
ـ‌ باد!
و کودکانه گریستم
آنقَدُر که اسب چوبی ام را شکستند

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳۸٥

گلم

 

دلم بره گلم خيلي تنگ شده ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
خيلي وقته که چيزي تو بلاگ از خودم ننوشتم پاك فراموش کردم که يه روز مي خواستم اينجارو بسازم براي حرفهاي دلم گرچه الانم حرفايه دلم ميزنم ولي با قلمه ديگرون دلم براي قلمه خودم تنگ شد
ه

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذnedajonamذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

"چيزی که مهم است با چشمِ سَر ديده نمی‌شود. در مورد گل هم همين‌طور است: اگر گلی را دوست داشته باشی که تو يک ستاره‌ی ديگر است، شب تماشای آسمان چه لطفی پيدا می‌کند: همه‌ی ستاره‌ها غرق گل می‌شوند!"ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]