مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦

من برگشتم دوس جون ...

 

Image and video hosting by TinyPic

 شايد زود برگشتم شايدهم دير

دلم خيلي براي مسافر کوچولو براي دوس جونام و حال و هواي اين بلاگ تنگ شده بود . ميدوني دوس جون تو اين چند وقت کل بلاگمو زيرو رو کردم رفتم همه مطالب رو از اول خوندم , اصلاً من براي چي اينجا بودم !! و بعدش چي شد اين همه تضاد بين مطالبم  براي چي بود !! کلي فکر کردم و بالاخره تصميم گرفتم که دوباره برگردم , ولي اين دفعه سعي کنم خودم باشم چيزي که بايد باشم خود خودم مسافر کوچولو .. راستي ديشب دوباره کتاب مسافر کوچولو رو خوندم . ميدوني دوس جون اين دفعه چي توش پيدا کردم آره خودمو جاي همه آدم بزرگاي توي داستان ديدم و کلي غصه ام گرفت و تصميم گرفتم , دوباره سعي کنم , يه زره فقط يه زره با مسافر کوچولو هم سفر بشم . اين شد که دوباره باره سفرو بستم و اين بار مي خوام تو بلاگم سفر کن با دوس جون خود خودم . مي خوام تو گذشتم سفر کنم , مي خوام به آيندم برم , مي خوام اشتباهامو پيدا کنم و همينطور به کارهايه خوبم افتخار کنم  . نمي خوام بلاگم مثل دفتر خاطراتم باشه چون اون حرفا خيلي شخصييه , نمي خوام که بلاگم فقط اطلاعاته عمومي و شعرهايه اين و اون باشه چون اونا خيلي با من غريبن . مي خوام بلاگم ماله خودم باشه . حرفایي توش باشه که من دوست دارم پس با يه پسته خيلي جالب چند روز ديگه شروع ميکنم

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]