مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۸

خیلی وقته

 

 

سلام

خیلی وقته که هیچی ننوشتم دلم برات تنگ شده بود

چه تنهاچه ساکت کز کردی تو اینجا .  مسافر کوچولو هنوز زنده س ولی خیلی وقته که از هند اومده ایران .راسی دیگه نمی خنده ولی اینم بگم دیگه تنها نیس یکی پیدا شده میگه میییگه میخوام هم سفرت باشم گفته میخوام شریک غمت باشم گفته میخوام هم دمت باشم ولی داره یکم این دست و اون دست میکنه . دوستش دارم ولی اگه دیر بجمبه شاید دوباره با مار هم صحبت شم . دلم برای سیارم تنگ شده ...

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]