مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳

۱ هفته...

 

salam...

mitarsam begam salam dosjon,akhe hame fek karadn ke dos jone man uekiue nafahmidan ke khodeshon dos jone manan,,,akhayi che heif ke ke baraue in adam bozorga bauad hamishe tozih dada...

man.mosafer kochooloo,uek hafet mishe ke az diuare eshgh fasele gereftam va to in keshvare gharib daarm roze be shab miresonam,inam khodesh alami dare,emm amn dar keshvare hendam,ino baraue adam bozorga goftam...man ue hafatas ke az maamnam doram va dadasham ro andidam va haminto az ue alame etefaghe ke beman rabt daran bikhabaram...to in uehafte ke baraue amn mahi gozasht ue alame etefagh oftade ham to irn ham inja...emm az matalebe tolani khosham nemiuad vali khodamidone kay betonam dobare benevisam...

emm dost jon ahye neda...neda hamaro dos adre...

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]