مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳

خونه

 

salam dos jon...
belakhare khone beuda kardam albate khone ke na ue otagh ke ue takht va ue miz tahrir tosh ja begire vali inja haminam ganimate rasti az otaghe khodam to tehran uekam bozorgtare va ye fazaue kochik dare ke ue sink zarfshoyi dare ke esme ono gozashtan ashvaz khone khobe...hamsaueham ham hame daneshjo hastan va man tabagheue 2vom hastam sab khonam ham 2ta dokhtar dare va hendiue adame khobi bod
man inja khobe khobam omid varam to ham khob bashyi dosjonam...emm
mamanim va dadashim vatamame dostam va doshmanam ro,,DOSTETON DARAM,,

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]