مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥

خاطره

 

nedajonam
توي اين شهر فرنگ
ميون اين همه رنگ
خاطره گذشته ها
به دلم مي زنه چنگ
خاطره مادر بزرگ
قصه بره و گرگ
قصه بود و نبود
قصه آتش و دود
دل به هواي ياد گذشته پر ميکشه
لحظه به لحظه به خاطراتم سر ميکشه
چه سنگينه انتظار
چه غمگينه انتظار
ديدن شهر و ديار
يادم مياد که اون روزا حرفا همه کلام عاشقانه بود
تو هر صداي آشنا قصه اشنا قصه عشق حکايت ترانه بود
 مي خوند مي خوند
خوشاي کاکل طلائي
زري پوشاي خدايي
بگين با دلبر من
نگين انگشتر من
چقدر سته جدايي
خوشهاي گندم دسته دسته دسته
جونوم به جونتون بسته بسته بسته
شاخ گلم

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]