مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

زود برمی گردم

 

سلام دوس جون

خوب دیگه نوبتی هم باشه نوبت منم شد , هیچ وقت فکرش رو نمی کردم بخوام همچین مطالبی تو یکی از پستام بنویسم راستش چند وقتی می شه که می خوام برم تعطیلات ولی جرات نمی کردم تا اینکه وقتی یه نگاه به مطالبم انداختم دیدم مطالبم رنگ و بو ندارند نمیدونم کی برمیگردم شاید بعد از یک روز یک ماه یک سال شاید هم دیرتر ولی بر می گردم ...

راستی چند روز پیش می دونی کجا بودم . وای مهشر بود سر ظهر بود از خونه بیرون زدم یه دفعه دیدم که جایی نشستم که یه زمون پاتوق من بود رو تاب تو پارک تربیت تو محلمون تک و تنها داشتم تو هوا تلو تلو میخوردم . یادم می یاد که همیشه تا روی این تاب می نشستم یا گریه میکردم و اون می شد سنگ صبورم یا اینکه به اینده فکر میکردم به اینکه چی کار کنم چی کار نکنم همیشه فکر می کردم به دوردستها به اینده ای که هیچی ازش نمیدونستم فکر می کردم به بایدها و نبایدها ولی هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز تک و تنها تر از همیشه روی این تاب توی این محیط رویایی به گذشته فکر کنم و برای گذشته اشک بریزم . زمان زیادی نبود که اونجا نشستم ولی این سه سال اخیر که از زندگیم گذشت مثل برق و باد از جلو چشمام رد شد دونه به دونه چه اتفاقهایی چه رویاها و چه کابوسهایی . چه ادمهایی اومدن تو زندگیم و چه ادمهایه که بدو بدو از زندگیم رفتن بیرون اونقدر تند رفتن که یادشون رفته اشک و لبخندهایی که بهم دادند رو با خودشون ببرند و برام کلی خاطره شیرین و تلخ گذاشتن تو این سه سال اخر زندگیم در کنار تمام لذتها خیلی سختیها کشیدم و هیچ شکایتی ندارم و اون روز رو خیلی نزدیک می بینم که یه روز دوباره رو این تاب بشینم و به همه چی فکر کنم.

دوس جون دلم خیلی برات تنگ میشه و البته خیلی تنگ هم شده خوب دیگه دل دیگه

.....

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]