مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦

زخمايه آدم

 


Image and video hosting by TinyPic

اسبه سفيدم خيلي قشنگه وقتي که را ميره اين جور صدا ميده پيتيکو پيتيکو پيتيکو

Image and video hosting by TinyPic

پس از اين زاري نكن حوس ياري نكن تو اي ناکام دل ديوانه
با غمه ديرينه ام به مزاره سينه ام بخواب آرام دل ديوانه
با تو رفتم بي تو باز امدم از سر کويه او دل ديوانه
پنهان کردم دل خاکستره غم اين همه آرزو دل ديوانه
چه بگم با من اي دل چها کردي تو مرا عاشقه اون آشنا کردي

Image and video hosting by TinyPic

ديگه عاشق شدن ناز کشيدن فايده نداره نداره
ديگه دنبال اهو دويدن فايده نداره نداره
چرا اين در رو اون در ميزني اي دل غافل
ديگه ناز کشيدن ناز خريدن فايده نداره نداره
اي دل ديگه بال و پر نداري داري پير مي شيو خبر نداري

Image and video hosting by TinyPic

ابراز عشق و علاقه از طرف يک زن چه جوري ميشه فهميد. که همينو بگم که در عشق و لذت هرچيزي يک شب اتفاق نميفته بلکه به قبلش بستگي داره و به قبلترش...

من ديگه بچه نميشم ديگه بازيچه نميشم
قلبم زيره پات گذاشتي رفتي تو منو مبتلا گذاشتي رفتي
با غمه زمونه اي دل دلمو رسوا گذاشتي رفتي
به خدا منو رسوا کردي اي دل

Image and video hosting by TinyPic

فقط مواظب باش غرق نشي و يه چيز ديگه زخمايه آدم سرمايه هاي اونه داد نکش فرياد نکش آروم بي سرو صدا همه چيز و تحمل کن...

با تو رفتم بي تو باز آمدم از سر کويه او
پنهان کردم در خاکستره غم آن همه آرزو
چه بگيم با من اي دل چها کردي
حوس ياري مکن ...

Image and video hosting by TinyPic

هنوز داري سرک ميکشي توي گذشته
آره کي تموم ميشه
تا وقتي که پرونده بسته بشه بعدش ديگه تو سرک نميکشي گذشته سرک ميکشه

همدمه غمه شبونه خرسه صرتي ميدونه بي قرارتم
خواب ميبينم در کنارتم بارونه اشک در بهارتم
عکس تو تو قابه سينمه ياد تو هميشه با منه
خوشه خوشه هايه خاطره تويه دشته دل يه خرمنه
عزيز دلک نازي خوشکلک گنجيشکه دلت ميزنه پرک
کاسيه دلم برداشته ترک

Image and video hosting by TinyPic

يه چيزي مي خوام بهت بگم هميشه مهناز و مثل روزه اول دوستش داشتم مثل عکسهايه عروسي مون که تو اين۱۰ سال بارها چاپ كردم و هميشه نو بود . دوس داشتن اونم گفتم درست مثل روزايه اول هميشه نو بود . ترو تازه بود . ترو تازه بود .
يه پاکت بزرگه همش عکسهاي مهنازه مي خوام واسش پست کنم
يعني چي ؟؟
آخرشه پرييا ...
يعني ؟؟
آخرشه بعدم اينکه ... در و ديواره اين خونه داره عضابم ميده پرييا
بزار عذابت بده حامد اين تيغه تيزي که به جونت افتاده بزار خراشت بده بزار زخمت بزنه اونقدر زخمت بزنه که تيزيش کم بشه
باشه هرچي تو بگي پرييا .. ولي اين زخما مرحم نمي خواد ..

Image and video hosting by TinyPic

اين شعرها ماله فيلم شب يلدا است . فيلمي که برام خيلي معني داشته و هنوز داره اين اهنگها گوشه يي از حرفهاي منه گوشه به گوشش خاطرست برام چه روزايي که همين شعرها تنها پر کننده خلوته تنهاييم بودن مهناز من نرفت از پيشم ولي شدم حامد ولي نه مهنازي بود نه نازي نه پرييا خودم و خاطرات و گرد و غبار گرفته ام که هر بار شروع کردم به گرد گيري تا يکم بشون سر زدم همونجا توقف کردم و کلي روش فکر کردم خيلي وقتي شروع کردم به خونه تکونيه دلم ولي هر دفعه يه چيز اضافه شده و برقش چشممو گرفته و يادم رفته يه دل شلوغ داشتم واسه مرتب کردن ولي اين دفعه ميتونم بگم نصفه بيشترشو جمع و جور کردم خورده خاطراته اضافه رو هم گذاشتم تو چنتا کاغذ که از دلم کامل بيرون کنم به زودي ميشم همون مسافر کوچولويه ۴ و ۵ سال ... ۷و۸ سال ... ۱۰ و ۱۱ سال ... ۲۲ و ۲۳ سال پیش .

Image and video hosting by TinyPic 


neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]