مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٦

تولده دوباره

 

 سلام بلاگ جونم ...
خدا ميدونه که چقدر دلم برات تنگ شده بود فکر مي كردم براي هميشه از دستت دادم و کلي غصه خوردم تا اينکه
مسلم بهم گفت به جاي com. بايد بنويسم ir. اين بود که فهميدم هنوز جون داري و هنوز تحمل شنيدن حرفامو داري خيلي دوستت دارم اولين باره که دارم با تو حرف ميزنم نه با دوس جونام . پيشم بمون تنهام نظار . منو ببخش اگه بعضي وقتي کم اومدم پيشت حالا بزار يه کمي با دوس جونم حرف بزنم که واسه اونا هم کمي حرف دارم ...

Image and video hosting by TinyPic

دوست جون چند روز پيش داشتم به يکي مي گفتم ديگه بلاگم سوت و کور شده"لبخنده مليحي رو صورتش نقش بست" و گفت : هر چيزي  دوره داره ... همين دو کلمه منو کلي تو فکر فرو برد نگاهي به اين آدرس بلاگها که اينجا تو پيوندم هست انداختم ديدم همه کساني که من ميشناختمشون دورشون تموم شده جز چند بلاگي که صاحبشون رو نميشناسم . بعد کمي تو زندگيم نگاه کردم به چيزايي که دوره خودم هست و دورشون تموم شده يا شروع , چيزهايي رو پيدا کردم که هيچوقت دوست نداشتم دورشون تموم بشه ولي تموم شده . ميدوني دوس جون ديدم , سفر رو که چه دوره کمي داره حتي اگه ۲ماه سفر باشه يا ۲روز هرجفت شون رو تجربه کردم . ديدم درس واسه خودش دوره داره . کار هم همينطور .. حالا بعضي چيزا زياد بعضي ها کم مي خوام بشينم چيزهايي که دورشون تموم شده رو واسه خودم بنويسم و بگردم دنبال چيزي که مي خواد دورشون شروع بشه ... تو هم مله خودتو پيدا کن حتماً کلي لذت ميبري ...

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]