مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦

نصیحت یا شاید یه جور وصیت

 

پیچ و تاب جاده
گردنه ای که من رو به روز تولدم می رسونه
پشت این کوه ها
لابلای درختهای گردو
شهری که من توش متولد شدم
تویسرکان توی استان همدان
میشنوم صدای اب رودخونه ها
چه ازاد بچه ها زیر این درختهای گردو
از این ور به اون ور میدوند
از سر این جوی به اون جوی میپرند
چه صفایی داره دیدن شهر از این بالا
چی بگم از غروب دلگیرش
اگه روزی روزگاری
نتونستم توی این شهر
با بوی دیوارهای کاه گلی مست بشم
هم صدای بچه ها بشم
زیر درختای گردو این ور اون ور بدوم
یا هم مسیر رودخونه ها بشم
دوس دارم بیام این بالا
درختای گردو رودخونه های کج و مووج رو ببینم
تازشم میتونم با غروب خورشید هم صدا بشم
تا ستاره ها خودشون رو نشون بدن
یادتون نره من می خوام اینجا باشم
دوس دارم هر کی می یاد بهم سر بزنه
بهش بگم
                                   "میان گریه میخندم که چون شمع اندرین مجلس
                      زبان اتشینم هست ولیکن در نمیگیرد"                          

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]