مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

دوشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٦

نقاب بی صدا

 

http://photos.viczhang.com/images/20051102221209_20051103-mask.jpg

وقت روحانی گریه از تو ختم التهابه
اون که روبروت می خنده خود من نیست یه نقابه
بارش رباعی هر سو حتی ایثار ترانه
همه در وصف تو بوده وصف من شرح عذابه
به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم
اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم
سهم من از ما همینه یه نقاب بی صداشم
سهم من از ما همینه وسط بازی رهاشم
نمی تونم تا همیشه پشت این نقاب باشم
تو به اندازه طغیان من قده حباب باشم
من همه حراسم اینه منو بازنده ببینی
حتی در موقع مرگم تو به سوکم ننشینی

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]