مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

شنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧

غریب روزگارم

 

اخ که چقدر دلم واسیه مسافر کوچولویه وجودم تنگ شده .
شاید خیلی وقته که گلم رو گم کردم ولی اینم خودش یه جورش دیگه .

 

 

خالق هستی نظر کن من غریب روزگارم
باغبانم را خبر کن تا ببیند برگ و بارم
بی کس و دور از دیارم من غریب روزگارم
باغبانم را خبر کن تا ببیند برگ و بارم
خلوت پر عشق من پر شور من پر حال من
آن مستی احوال من کو
روز من کو شام من ماه من کو سال من
آن اختر اقبال من کو
پیری رسید از ره و زین جان توان رفت
فریاد بی کسی به دل آسمان برفت
مویم سپید گشت و چه گویم ز بخت خویش
دوری بشد کز آتش این دودمان برفت
ای زمین نفرین بر این بد گردشی های تو بادا
ای زمان آتش به این امروز و فردای تو مبادا
من کی از دست تو راحت می شوم
راهی شهر محبت می شوم
من چه هنگامی به یاران می رسم
فارغ از این کنج عزلت می شوم

 

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]