نقاب بی صدا

http://photos.viczhang.com/images/20051102221209_20051103-mask.jpg

وقت روحانی گریه از تو ختم التهابه
اون که روبروت می خنده خود من نیست یه نقابه
بارش رباعی هر سو حتی ایثار ترانه
همه در وصف تو بوده وصف من شرح عذابه
به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم
اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم
سهم من از ما همینه یه نقاب بی صداشم
سهم من از ما همینه وسط بازی رهاشم
نمی تونم تا همیشه پشت این نقاب باشم
تو به اندازه طغیان من قده حباب باشم
من همه حراسم اینه منو بازنده ببینی
حتی در موقع مرگم تو به سوکم ننشینی

/ 1 نظر / 26 بازدید