عزیزم

Image and video hosting by TinyPic

عزیزم توجاده فدا شدن
اونکه هرگز نمی شه خسته منم
اونیکه با صد امید و آرزو
دلشو بسته به عشق تو منم 
آخه تو پاک و نجیبی
تو یه احساس عجیبی
نکنه فرشته ای تو
تا ندای عشق رسید بر من
شوق زندگی دمید بر من
می خوام تو دریای چشات تا جون دارم شنا کنم
می خوام حساب خودمو از عاشقا جدا کنم
فدا شدن برای تو دلیل زنده بودنه
می خوام عشق و جنونمو لایه قصه ها کنم 

/ 9 نظر / 3 بازدید
سنگ صبور

خيلی جالب بود قشنگ مثل (خودت که نه)

آرمين

از لطفت ممنون

سنگ صبور

براي يك نفر كه نامش را فراموش كرده بود هرچه كني بكن مكن ترك من اي نگار من هرچه بري ببر مبر سنگدلي به كار من هرچه هلي بهل مهل پرده به روي چون قمر هرچه دري بدر مدر پرده اعتبار من هرچه دهي بده مده زلف به باد اي صنم هرچه نهي بنه منه دام به رهگذار من هرچه كشي بكش مكش صيد حرم كه نيست خوش هرچه شوي بشو مشو تشنه به خون زار من هرچه روي برو مرو راه خلاف دوستي هرچه زني بزن مزن طعنه به روزگار من هرچه كشي بكش مكش باده به بزم مدعي هرچه خوري بخور مخور خون من اي نگارمن شعر از جناب آقاي شوريده ملقب به فصيح الملک شاعر نابيناي شيرازي

سنگ صبور

اگر خواهي مرا، مي در هوا كن وگر سيري ز من، رفتم، رها كن نيم قانع به يك جام و به صد جام دوساله پيش تو دارم قضا كن بده مي، گر ننوشم بر سرم ريز وگر نيكو نگفتم ماجرا كن من از قندم مرا گويي ترش شو تو ماشي را بگير و لوبيا كن سر خم را به كهگل هين مبندا دل خم را برآور دلگشا كن مرا چون ني درآوردي به ناله چو چنگم خوش بساز و بانوا كن اگر چه مي زني سيليم چون دف كه: "آوازي خوشي داري، صدا كن!" چو دف تسليم كردم روي خود را بزن سيلي و رويم را قفا كن همي زايد ز دفّ و كف يك آواز اگر يك نيست از هم-شان جدا كن حريف آن لبي اي ني شب و روز يكي بوسه پي ما اقتضا كن تو بوسه باره اي و جمله خواري نگيري پند اگر گويم: سخا كن شدي اي ني شكر ز افسون آن لب ز لب اي نيشكر رو شكر ها كن نه شكر است اين نواي خوش كه داري نواي شكّرين داري ادا كن خموش از ذكر ني مي باش يكتا كه ني گويد كه يكتا را دو تا كن

مرجان

سلام مسافر کوچولو منم اين شعر اميد رو خيلی خيلی دوست دارم. راستی پست تولدت رو خوندم.با همه غصه هايی که تو دلم هست اما تا حالا هيچ کدومشون نتونستن تولدم رو ازم بگيرن.من عاشق تولد خودم و همه اونايی که دوسشون دارم هستم. خدا کنه اين يکی حس رو ديگه از دست ندم

مسلم

salam merc az ein ke be man sar mizani hamish neda jon yadi az ma ham bokon dostjonam

rainyheart

برهنه به بستر بی کسی مردن، تو از یادم نمی روی خاموش به رساترین شیون آدمی، تو از یادم نمی روی گریبانی برای دریدن این بغض بی قرار، تو از یادم نمی روی سفری ساده از تمام دوستت دارم تنهایی، تو از یادم نمی روی سوزن ریز بی امان باران بر پیچک و ارغوان، تو از یادم نمی روی تو با من چه کردی که از یادم نمی روی؟

mohammad faraji

nice.