رنگ غربت

Image and video hosting by TinyPic

می بینم صورتمو تو آینه
با لبی می پرسم از خودم
این غریبه كیه از من چی میخواد
اون به من یا من به اون خیره شدم
باورم نمیشه هر چی می بینم
چشامو یه لحظه رو هم میذارم
به خودم میگم كه این صورتكه
می تونم از صورتم ورش دارم
می كشم دستمو روی صورتم
هر چی باید بدونم دستم میگه
منو تو آینه نشون می ده
میگه این تویی نه هیچ كس دیگه
جای پاهای تموم قصه ها
رنگ غربت تو تموم لحظه ها
مونده روی صورتت تا بدونی
حالا امروز ازت چی مونده به جا
آینه میگه تو همونی كه یه روز
میخواستی خورشید رو با دست بگیری
ولی امروز شهر شب خونه ات شده
داری بی صدا تو قلبت میمیری
میشكنم آینه رو تا دوباره
نخواد از گذشته ها حرف بزنه
آینه میشكنه هزار تیكه میشه
اما باز تو هر تیكه اش عكس منه
عكسها با دهن كجی بهم میگن
چشم امید رو ببر از آسمون
روزها با همدیگه فرقی ندارن
بوی كهنگی میدن تمومشون

Image and video hosting by TinyPic

/ 2 نظر / 3 بازدید
سنگ صبور

زيبا بود به اميد روزی که همه آدمها بازگشت به خويشتن خويش داشته باشند و توی اينه دلشون خودشون رو ببينن نه صورتکشون

مجيد

برایم آینه ای تازه بفرست آینه ام چنان پر شد از عکس شکسته ام که شکست.......