تولده دوباره

 سلام بلاگ جونم ...
خدا ميدونه که چقدر دلم برات تنگ شده بود فکر مي كردم براي هميشه از دستت دادم و کلي غصه خوردم تا اينکه مسلم بهم گفت به جاي com. بايد بنويسم ir. اين بود که فهميدم هنوز جون داري و هنوز تحمل شنيدن حرفامو داري خيلي دوستت دارم اولين باره که دارم با تو حرف ميزنم نه با دوس جونام . پيشم بمون تنهام نظار . منو ببخش اگه بعضي وقتي کم اومدم پيشت حالا بزار يه کمي با دوس جونم حرف بزنم که واسه اونا هم کمي حرف دارم ...

Image and video hosting by TinyPic

دوست جون چند روز پيش داشتم به يکي مي گفتم ديگه بلاگم سوت و کور شده"لبخنده مليحي رو صورتش نقش بست" و گفت : هر چيزي  دوره داره ... همين دو کلمه منو کلي تو فکر فرو برد نگاهي به اين آدرس بلاگها که اينجا تو پيوندم هست انداختم ديدم همه کساني که من ميشناختمشون دورشون تموم شده جز چند بلاگي که صاحبشون رو نميشناسم . بعد کمي تو زندگيم نگاه کردم به چيزايي که دوره خودم هست و دورشون تموم شده يا شروع , چيزهايي رو پيدا کردم که هيچوقت دوست نداشتم دورشون تموم بشه ولي تموم شده . ميدوني دوس جون ديدم , سفر رو که چه دوره کمي داره حتي اگه ۲ماه سفر باشه يا ۲روز هرجفت شون رو تجربه کردم . ديدم درس واسه خودش دوره داره . کار هم همينطور .. حالا بعضي چيزا زياد بعضي ها کم مي خوام بشينم چيزهايي که دورشون تموم شده رو واسه خودم بنويسم و بگردم دنبال چيزي که مي خواد دورشون شروع بشه ... تو هم مله خودتو پيدا کن حتماً کلي لذت ميبري ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
سنگ صبور

اومدم خوبی خوشی پويا خوبه تا بعد خدا نگهدار