شکايت

                                                       شکايت                

سکوتم از رضايت نيست
دلم اهل شکايت نيست
هزار شاکی خودش داره
خودش گير گرفتار
همون بهتر که ساکت باشه اين دل
جدا از اين ضوابط باشه اين دل
از اين بد تر نشه رسوايی ما
که تنها تر نشه تنهايی ما

که کاره ما گذشته از شکايت
هنوز هم پايبنديم در رفاقت
ميريزه تو خودش دل غصه هاشو
آخه هيچ کس نميخواد قصه ها شو

کسی جرمی نکرده گر بما اين روز ها عشقی نميورزه
بها يی داشت اين دل بيشتر ها که در اين روزا نمی ارزه

سکوتم از رضايت نيست
دلم اهل شکايت نيست
هزار شاکی خودش داره

 

 سلام دوس جون

ميدوني خيلي ها بهم شکايت کردن که بلاگم پره قصه و غمه من نميخوام غمگين بنويسم اگر هم روزي از دستم در رفته چيزي نوشتم ديگه در رفته بود چه کنم ولي اين شکايت اين بحسش جداس اگه بگم حرفه دلم نيست که دروغ گفتم ولي اگه بخوام شمارو خوشحال کنم بزار بتون بگم من اين شعره سياوش قميشي رو دوس دارم بخاطر اينکه کلي خاطره يادم مياد ماله وقتي که شايد بچه تر بودم    03.gif

                                                                       

                                                                     مسافر کوچولو05.gif

/ 5 نظر / 3 بازدید
گل بهار

اووووووووووول...شعر قشنگيه...خوندمش يه جوری شدم...ياد چيزايی افتادم که اگه نميفتادم بهتر بود

آخرين ديه گو

کسی جرمی نکرده گر بما اين روز ها عشقی نميورزه بها يی داشت اين دل بيشتر ها که در اين روزا نمی ارزه سلام... حيف اول نشدم... ولی بهر حال اينجای شعرت که من نوشتم خيلی حرفا توشه.. تا حالا بهش دقت کردی؟؟؟ لطفا يه بار ديگه با دقت بخونش.... راستی شعر عسل بانو که يادت نرفته... فعلا خداحافظ...

راحله

بازم که دل تگی کردی خانومی!!

yegane

سلام/سکوت گاهی پر از حرفه /حرفهايی که گفتنی نيست/حرفهايی که هيچ کس نمی تونه بگه/حرفهايی که در عين سادگی سخته/حرفهايی..