خواب ...

... و قرقره مثل بادنمای کهنه‌ای که تا مدت‌ها پس از خوابیدنِ باد می‌نالد به ناله‌درآمد.
گفت: -می‌شنوی؟ ما داریم این چاه را از خواب بیدار می‌کنیم و او دارد برای‌مان آواز می‌خواند...
دلم نمی‌خواست او تلاش و تقلا کند.
بش گفتم: -بدهش به من. برای تو زیادی سنگین است.
سطل را آرام تا طوقه‌ی چاه آوردم بالا و آن‌جا کاملا در تعادل نگهش داشتم. از حاصل کار شاد بودم. خسته و شاد. آواز قرقره را همان‌طور تو گوشم داشتم و تو آب که هنوز می‌لرزید لرزش خورشید را می‌دیدم.
گفت: -بده من، که تشنه‌ی این آبم.
ومن تازه توانستم بفهمم پی چه چیز می‌گشته!

25a.jpeg

صدا میاد صدای خواب ..
دیشب خواب دیدم ..
خواب چادر نماز قهویی ..
خواب امامزاده صالح ..
خواب دوستای قدیمی ..
وقتی بیدار شدم زمین سفید شده بود .
دلم هوای امامزاده صالح به سرش زده بود .
اسمون می بارید و می بارید ..
رفتم پیشش خوابم رو واسش گفتم .
دلم اروم گرفت ...
دم غروب یکی از دوس جونام زنگ زد خواب من رو دیده بود . خوابی که تعبیرش با خواب خودم یکی بود . بد جور من رو برد تو فکر.چه دنیای عجیبی یه . ادما خیلی وقتی برای گفتن از غم و شادیشون نیاز به زبون ندارن . خیلی وقتها حس کار خودش رو میکنه اگه ادما دلاشون به هم نزدیک باشه خیلی چیزها اسون میشه ...

/ 1 نظر / 5 بازدید

قشنگي بيابون به همينه مرسي خاطره قشنگ 8 سال پيش واسم زنده كردين