ارزش

Image and video hosting by TinyPic

ميدوني دوس جون
معني يه ارزش چيه ارزشه يه دوست واسيه آدم ارزشه تو واسيه ديگران من هميشه همه دوس جونام رو دوست داشتم و دارم . ولي خيلي وقتي نتونستم به خيلي هاشون بگم چقدر واسم ارزش دارن .
نميدونم اسمش چيه غرور يا سنگ دلي , شايدم يه چيزه ديگه ... 
دلم واسيه دوس جونايي که ديگه ازشون خبر ندارم خيلي تنگ شده . هميشه براشون کلي آرزو خوب دارم ... 
چي مي شد فاصله معني نداشت خيلي وقتي دلم واسشون ميتپه ولي افسوس که نمي تونم بشون بگم .
هيچ نشوني ازشون ندارم يا بعضي ها هم که نشوني ازشون دارم رويي ندارم واسيه نشون دادن احساس خودم  ...  اونا ماله گذشته بودن و همون حسي که نميدونم اسمش چيه جلوم رو مي گيره که نشوني ازشون نگيرم .
بعضي وقتي بي خبري هم واسيه خودش عالمي داره ... 
ولي خوشهالم اينجا ميتونم بگم خيلي دوستشون دارم و دلم واسشون تنگ شده همشون همه دوس جونايه کودکيم تا همين حالا همشون ...

/ 3 نظر / 3 بازدید
rainyheart

واقعا چی می شد فاصله معنی نداشت؟اين فاصله بعضی وقتا دمار از روزگار آدم در می یاره.چه می شه کرد.تار زندگی از فاصله ست و پودش از جدايی.رسم زمونه رسم غريبيه که تا حالا هيچکس سر از کارش در نياورده و فکر نمی کنم که بعد از اين هم کسی بتونه.به قول معروف گشتيم نبود نگرد نيست. ولی هر چی بشه یادت نره که ما به شکل فجیعی مخلصتیم رد خورم نداره.فعلا رخصت.

مجيد

سلام زندگی همينه دوست جون زندگي دفتري از خاطرهاست ... يک نفر در دل شب ، يک نفر در دل خاک ... يک نفر همدم خوشبختي هاست ، يک نفر همسفر سختي هاست ،چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه همسفريم... ميتونيم با خاطراته هم زندگی کنيم..... مطمئن باش که دوست جونه اصلی که اون بالاست هميشه با ماست.....

سنگ صبور

سلام اين هم واسه دوس جونم که در باره ارزش مطالعه کنه http://www.bukharamagazine.com/37/articles/m12.html