جالبه ...

 سلام دوس جون ...

 خوبي خيلي وقت بود که ننوشته بودم الان هم هول کردم نميدونم چي بنويسم اول از همه از اين site خوب تشکر ميکنم که اين موقيت رو برام فراهم کرده که من دوباره فارسي بنويسم ... شما هم برين ببينيد شايد بدردتون خورد دوس جون...

 

                                              http://www.pitchup.com/pin2pa/Default.aspx 03.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
آخرين ديه گو

سلام... اين متنت تازه امروز اومد تو نت...راستی ديگه ازت خبری نيس؟؟... بازم من که ميام سر ميزنم...بهر حال موفق باشی...فعلا